Πολιτική Προστασίας Απορρήτου

Η εταιρεία «ΚΟΥΚΟΣ ΡΟΔΟΣ Μ.Ι.Κ.Ε» με τα επισιτιστικά τμήματά της και το παραδοσιακό κατάλυμά της με τον διακριτικό τίτλο «ΚΟΥΚΟΣ ΡΟΔΙΑΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ» σέβεται την σημασία που έχει η ορθή συλλογή, διατήρηση, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων των πελατών του καθώς και των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας του και δηλώνει ρητά ότι τηρεί όλα τα εχέγγυα ασφαλούς διαχείρισης και προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σε συμμόρφωση των όσων ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό υπ’ αρ. 2016/679 (GDPR), καθώς και στην εθνική και ενωσιακή νομοθεσία που ισχύει σήμερα ή θα ισχύσει στο μέλλον.

Η εταιρεία «ΚΟΥΚΟΣ ΡΟΔΟΣ Μ.Ι.Κ.Ε» με τα επισιτιστικά τμήματά της και το παραδοσιακό κατάλυμά της με τον διακριτικό τίτλο «ΚΟΥΚΟΣ ΡΟΔΙΑΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ» δεσμεύεται να διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή και προστατευμένα.

Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες για το ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε και γιατί .

Μόνο άτομα ηλικίας από 18 ετών και άνω μπορούν να παρέχουν τη δική τους συγκατάθεση. Αν είστε κάτω των 18 ετών (ανήλικη/ος), παρακαλούμε μην προβείτε σε καμία κράτηση ή/και μη καταχωρήσετε καμία πληροφορία στην ιστοσελίδα μας . Οι παρόντες όροι ενδέχεται να τροποποιηθούν. Είναι δική σας ευθύνη να ανατρέχετε στους Όρους και την Πολιτική Προστασίας της επιχείρησής μας που περιλαμβάνει τόσο τα επισιτιστικά τμήματά της όσο και παραδοσιακό κατάλυμά της με τον δτ «ΚΟΥΚΟΣ ΡΟΔΙΑΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ» ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Για όλες τις παρεχόμενες από την επιχείρησή μας υπηρεσίες, ‘Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι η εταιρεία «ΚΟΥΚΟΣ ΡΟΔΟΣ Μ.Ι.Κ.Ε.», όπως νόμιμα εκπροσωπείται, με ΑΦΜ 037631444 Δ.Ο.Υ. Ρόδου και έδρα την Ρόδο και επί της συμβολής των οδών Μανδηλαρά αρ. 20-22 και Καθοπούλη αρ. 19 ,ΤΚ 85100.
Βοηθοί στην εκτέλεση της Επεξεργασίας για την παροχή των υπηρεσιών του συστήματος online κρατήσεων του παραδοσιακού καταλύματος «ΚΟΥΚΟΣ ΡΟΔΙΑΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ» είναι η εταιρεία με την επωνυμία «GENESIS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε» με έδρα την Ρόδο, οδός Δ. Αναστασιάδη και Λίνδου , αρ.2&44, όπως νόμιμα εκπροσωπείται και για την παροχή των υπηρεσιών της παραγγελιοληψίας και της «KOYKOS MEMBER CARD» για τα επισιτιστικά της τμήματα, είναι η εταιρεία «WIRELESS INTELLIGENT TECHNOLOGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», με έδρα την Αθήνα, οδός Παν. Τσαλδάρη , αρ. 17-19 (Καλλιθέα ), όπως νόμιμα εκπροσωπείται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συλλογή και τους σκοπούς επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από την «GENESIS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε» (εταιρεία διαχείρισης του συστήματος online κρατήσεων του παραδοσιακού καταλύματος ) και απο την «WIRELESS INTELLIGENT TECHNOLOGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (εταιρεία διαχείρισης παραγγελιοληψίας και της «KOYKOS MEMBER CARD» για τα επισιτιστικά μας τμήματα), παρακαλούμε ανατρέξτε στις τηρούμενες από εκείνες Πολιτικές Προστασίας Απορρήτου.

Τόσο η «GENESIS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε» που λειτουργεί το σύστημα online κρατήσεων για λογαριασμό του παραδοσιακού καταλύματός μας «ΚΟΥΚΟΣ ΡΟΔΙΑΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ, όσο και η -«WIRELESS INTELLIGENT TECHNOLOGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» που λειτουργεί το σύστημα της παραγγελιοληψίας και της «KOYKOS MEMBER CARD» για τα επισιτιστικά μας τμήματα, έχουν συμμορφωθεί στις υποχρεώσεις του GDPR και δεσμεύονται για την προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών των ως άνω συστημάτων.

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, τα στοιχεία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου σας και τα στοιχεία της χρεωστικής ή πιστωτικής σας κάρτας).

Η εταιρεία «ΚΟΥΚΟΣ ΡΟΔΟΣ Μ.Ι.Κ.Ε» με τα επισιτιστικά τμήματά της και το παραδοσιακό κατάλυμά της με τον διακριτικό τίτλο «ΚΟΥΚΟΣ ΡΟΔΙΑΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ» , συλλέγει, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (IP address, cookies, ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας κτλ) που σας αφορούν, όταν επισκέπτεστε τον παρόντα ιστότοπο καθώς και όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας (κράτηση ξενοδοχείου ή εστιατορίου ή των λοιπών επισιτιστικών της τμημάτων ή εγγραφής σας ως μέλη του «KOYKOS CLUB» για να αποκτήσετε την κάρτα μέλους «KOYKOS MEMBER CARD» ) μέσω του ιστοτόπου μας, ή μέσω φυσικής παρουσίας στο ξενοδοχείο μας, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e- mail) ή μέσω τηλεφώνου καθώς και όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω τηλεφώνου, e-mail ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας που διατηρούμε στην ιστοσελίδα μας ή ακόμα και όταν θέλετε να μας στείλετε πληροφορίες με κάποιο άλλο τρόπο (πχ ταχυδρομείο) και ως εκ τούτου διαβιβάζετε τα δεδομένα σας σε εμάς για το σκοπό αυτό.

Κάθε συναλλαγή με την εταιρεία μας με την επωνυμία «ΚΟΥΚΟΣ ΡΟΔΟΣ Μ.Ι.Κ.Ε» και στα επισιτιστικά τμήματά της και στο παραδοσιακό κατάλυμά της με τον διακριτικό τίτλο «ΚΟΥΚΟΣ ΡΟΔΙΑΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ» απαιτεί τη συλλογή προσωπικών δεδομένων. Η εκ μέρους σας προσκόμιση, αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή δια αλληλογραφίας των προσωπικών σας δεδομένων, συνεπάγεται ότι συναινείτε αυτά τα δεδομένα να χρησιμοποιούνται από την εταιρεία μας και το προσωπικό της για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Η συλλογή, επεξεργασία και διατήρηση των δεδομένων αυτών γίνεται, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με την κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και την παρούσα πολιτική απορρήτου και πάντοτε σύμφωνα με την δοθείσα από εσάς συγκατάθεση, την οποία μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε.

Πώς τα χρησιμοποιούμε;

• Για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που ζητάτε, λχ σε σχέση με την κράτησή σας είτε αυτή γίνει τηλεφωνικά, είτε μέσω email, είτε μέσω του συστήματος online κρατήσεων μέσω της«GENESIS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε», είτε μέσω του συστήματος για την εγγραφή σας ως μέλη του «KOYKOS CLUB» για να αποκτήσετε την κάρτα μέλους «KOYKOS MEMBER CARD» σε συνδυασμό με το σύστημα παραγγελιοληψίας και της χρήσης της «KOYKOS MEMBER CARD» για τα επισιτιστικά της τμήματα μέσω της «WIRELESS INTELLIGENT TECHNOLOGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ».

• Για την αποστολή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή με προσωπικό μήνυμα (sms)

• Για τα στοιχεία των χρεωστικών/πιστωτικών σας καρτών ή άλλων μέσων πληρωμής

• Για την εγγραφή σας ως μέλη του «KOYKOS CLUB» και την δημιουργία λογαριασμού στο πρόγραμμα «KOUKOS MEMBER CARD».

• Για λόγους ασφάλειας, υγείας, πρόληψης και εντοπισμού αξιόποινων ενεργειών ή για να συμμορφωθούμε σε κάποια νομική υποχρέωση

• Για διοικητικούς και νομικούς σκοπούς

Γιατί;

• Είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τα στοιχεία σας για την ορθή και προσήκουσα κράτηση του δωματίου που επιθυμείτε να διαμείνετε ή του εστιατορίου μας και των λοιπών επισιτιστικών μας τμημάτων και εν γένει των υπηρεσιών μας με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.

• Ώστε να σας ενημερώσουμε για κάθε λεπτομέρεια σχετικά με την κράτησή σας ή σε περίπτωση κάποιας αλλαγής ή ερώτησης σχετικά με την διαμονή σας και της χρήσης των επισιτιστικών τμημάτων μας να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Καθώς επίσης για να μπορούμε να σας ενημερώνουμε για τυχόν προσφορές/νέα του ξενοδοχείου μας και των επισιτιστικών τμημάτων μας και των προωθητικών ενεργειών/διαγωνισμών και κληρώσεων των μελών της «KOYKOS MEMBER CARD», στην περίπτωση μόνο που ρητά έχετε συγκατατεθεί στην λήψη τέτοιας ενημέρωσης.

• Για λόγους λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου, καθώς και για την ανίχνευση ή την αποτροπή τυχόν περιστατικών απάτης.

• Χωρίς τα στοιχεία σας δεν είναι δυνατόν να γίνετε μέλη του «KOYKOS CLUB» για να αποκτήσετε την κάρτα μέλους «KOYKOS MEMBER CARD» και να απολαύσετε τα προνόμια και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στα μέλη του προγράμματος αυτού.

• Για την πρόληψη και τον εντοπισμό αξιόποινων ενεργειών είτε εναντίον σας είτε εναντίον της επιχείρησής μας ή για συμμορφωθούμε στις εκ του νόμου υποχρεώσεις μας έναντι των Αρχών (πχ. Τουριστική Αστυνομία).

• Για στατιστική ανάλυση και ανάλυση μάρκετινγκ, δοκιμές συστημάτων, έρευνες πελατών, συντήρηση και ανάπτυξη, καθώς και για την αντιμετώπιση διαφορών ή/και αξιώσεων.

Ενδέχεται να πραγματοποιήσουμε τη δημιουργία προφίλ δεδομένων με τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς για λόγους στατιστικής ανάλυσης και ανάλυσης μάρκετινγκ, ώστε να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί.

Πώς χρησιμοποιούμε περαιτέρω προσωπικά δεδομένα των πελατών μας.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

• Εθνικότητα, ημερομηνία γέννησης, φύλο

• Ιατρικές παθήσεις για διαμένοντες που έχουν ειδικές ιατρικές ή διατροφικές απαιτήσεις και/ή Προσωπικά στοιχεία σχετικά με τη σωματική ή ψυχική σας υγεία

• Πληροφορίες σχετικά με τις αγορές από εσάς προϊόντων και υπηρεσιών αξιόπιστων συνεργατών μας

Γιατί;

• Για λόγους στατιστικής ανάλυσης και ανάλυσης μάρκετινγκ στο πλαίσιο της ενδεχόμενης δημιουργίας προφίλ.

• Για λόγους ασφάλειας της υγείας σας, για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και να αναβαθμίσουμε την εμπειρία σας.

• Για λόγους στατιστικής ανάλυσης και ανάλυσης μάρκετινγκ στο πλαίσιο της ενδεχόμενης δημιουργίας προφίλ.

Το ιστορικό της επικοινωνίας σας με την εταιρεία μας «ΚΟΥΚΟΣ ΡΟΔΟΣ Μ.Ι.Κ.Ε», με τα επισιτιστικά τμήματά της και το παραδοσιακό κατάλυμά της με τον διακριτικό τίτλο «ΚΟΥΚΟΣ ΡΟΔΙΑΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ».

Για παράδειγμα τι συζητήσαμε μέσω τηλεφώνου, μέσω email ή με προσωπικό μήνυμα (sms) ή μέσω Facebook, κοκ

Πώς το χρησιμοποιούμε;

• Για την εξυπηρέτηση των πελατών μας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εκτέλεση της κράτησης τους στο παραδοσιακό κατάλυμά μας ή τα επισιτιστικά τμήματά της.

• Για την εκπαίδευση του προσωπικού μας

Γιατί;

• Για την ορθή εκτέλεση της κράτησης σας και για να απολαύσετε την καλύτερη δυνατή καταναλωτική εμπειρία, ώστε κάθε φορά που επικοινωνείτε μαζί μας να απολαμβάνετε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση

Πληροφορίες που μας δίνετε όταν περιηγείστε στον ιστότοπό μας (ΙP address) και δεδομένα που αφορούν την τοποθεσία σας, στην περίπτωση που επιθυμείτε να την μοιραστείτε μαζί μας.

Πώς τις χρησιμοποιούμε

• Για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας και να σας προσφέρουμε εξατομικευμένες επιλογές (όπως η επιλογή γλώσσας κ.ο.)

• Για να προστατεύσουμε τον ιστότοπό μας

Γιατί;

• Για να απολαύσετε την καλύτερη δυνατή αγοραστική εμπειρία

• Για την πρόληψη και τον εντοπισμό αξιόποινων ενεργειών είτε εναντίον σας είτε εναντίον της επιχείρησής μας & για να τηρήσουμε την υποχρέωσή μας περί ασφαλούς συλλογής, επεξεργασίας και διατήρησης των δεδομένων σας

Δεν είστε υποχρεωμένοι να μας γνωστοποιήσετε κανενός είδους προσωπικό δεδομένο – πληροφορία από τα παραπάνω. Στην περίπτωση όμως που δεν το κάνετε, στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο δεν θα είναι εφικτό να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που επιθυμείτε και να απολαύσετε την καλύτερη δυνατή καταναλωτική εμπειρία που η εταιρεία μας και τα τμήματά της είναι σε θέση να σας προσφέρουν. Ωστόσο, εφόσον το επιλέξετε, θα το σεβαστούμε απόλυτα.

Διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σε τρίτους.

Η επιχείρησή μας δηλώνει ρητώς ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε παράνομη ή αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και δεν μεταβιβάζει με καθ’ οποιοδήποτε τρόπο και για οποιαδήποτε αιτία προς οποιοδήποτε τρίτο προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες χρηστών/επισκεπτών/πελατών/μελών. .

Ωστόσο, ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά δεδομένα, που εσείς μας έχετε δώσει με την ρητή συγκατάθεσή σας, με τους αποκλειστικώς αναφερόμενους παρακάτω τρίτους για τους σκοπούς που εκτίθενται παρακάτω, πάντοτε υπό την προϋπόθεση ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οιαδήποτε παράνομη επεξεργασία:

Τρίτοι στους οποίους ενδέχεται να διαβιβαστούν δεδομένα.
• Τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

• Συνεργάτες υπηρεσιών μάρκετινγκ (μέσω e-mail) Ρητά κατονομαζόμενοι στην ιστοσελίδα μας συνεργάτες (πχ WelcomePickUps, Big Olive, Chat Tours)

• Σε ταξιδιωτικά γραφεία/εταιρικούς ταξιδιωτικούς συνεργάτες μας

• Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (πχ Facebook, Twitter, Pinterest, Youtube, Instagram)

• Επαγγελματίες νομικούς και συμβούλους και φορείς επιβολής του νόμου

• Κυβερνητικές Αρχές

Γιατί;

• Για την διευκόλυνση και την ορθή εκτέλεση των πληρωμών σας προς εμάς. Για την ασφάλεια των συναλλαγών σας και για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την παρακολούθηση τυχόν αξιόποινων ενεργειών.

• Για την διεξαγωγή ερευνών πελατών και για την προσήκουσα εκτέλεση στοχευμένων εκστρατειών μάρκετινγκ.

• Είναι βοηθητικοί συνεργάτες της εταιρείας μας και των τμημάτων της οι οποίοι παρέχουν στον ιστότοπό μας προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με ταξίδια, και τις προσφερόμενες απο εμάς υπηρεσίες.

• Για την συλλογή, αποθήκευση και τους σκοπούς επεξεργασία των δεδομένων σας από τους τρίτους φέρουν οι ίδιοι την ευθύνη και για αυτό παρακαλούμε για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τις δικές τους πολιτικές απορρήτου .

• Για να τους βοηθήσουμε να αξιολογήσουν την συμμόρφωση με τις πολιτικές ταξιδίου ή τη συμμετοχή στα ειδικά προγράμματα τιμών ή για συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες μάρκετινγκ με τους εταιρικούς ταξιδιωτικούς συνεργάτες μας..Και,για να μπορούν οι συνεργάτες μας να σας αναγνωρίζουν όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή τις εφαρμογές τους με σκοπό να σας παρέχουν ακόμα πιο εξατομικευμένες προσφορές.

• Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που επιλέγετε να μοιραστείτε μαζί μας μέσα από αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με την τηρούμενη από αυτούς Πολιτική Απορρήτου των, για να βελτιωθεί και να εξατομικευτεί η χρήση του ιστοτόπου.

• Για να μάθετε περισσότερα για αυτές τις πρακτικές, συμβουλευθείτε την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου των τρίτων παρόχων μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

• Για να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας που προκύπτουν από την μη προσήκουσα εκτέλεση της μεταξύ μας σχέσης ή/και σύμβασης.

• Για τη συμμόρφωση της επιχείρησής μας με νομικές απαιτήσεις.

Προωθητικά / διαφημιστικά μηνύματα.

Με την προϋπόθεση ότι θα έχουμε λάβει την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας και εφόσον δεν την έχετε ανακαλέσει, δικαιούμαστε να σας αποστέλλουμε, σε τακτικά διαστήματα, μηνύματα προωθητικού / διαφημιστικού περιεχομένου, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), είτε με προσωπικό μήνυμα (sms) με σκοπό να ενημερώνεστε για τα νέα και τις κατά καιρούς προσφερόμενα πακέτα προσφορών του παραδοσιακού καταλύματός μας, των επισιτιστικών τμημάτων μας και των προωθητικών ενεργειών/διαγωνισμών και κληρώσεων του «KOYKOS CLUB» και των μελών της «KOYKOS MEMBER CARD».

Πώς να σταματήσετε να λαμβάνετε προωθητικά/διαφημιστικά μηνύματα από την επιχείρησή μας.

Μπορείτε να σταματήσετε να λαμβάνετε προωθητικά/διαφημιστικά μηνύματα ανά πάσα στιγμή, α) είτε δηλώνοντάς το κατά το στάδιο της κράτησής σας, β) είτε επικοινωνώντας μαζί μας στο info@koukosrodos.com δηλώνοντάς μας ότι δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε τέτοιου είδους μηνύματα.

Η εταιρεία μας μόλις λάβει το αίτημά σας, με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους, θα το επεξεργαστεί και θα σταματήσετε να λαμβάνετε τέτοιου είδους ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail,sms ).

Αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων.

Η εταιρεία «ΚΟΥΚΟΣ ΡΟΔΟΣ Μ.Ι.Κ.Ε» με τα επισιτιστικά τμήματά της και το παραδοσιακό κατάλυμά της με τον διακριτικό τίτλο «ΚΟΥΚΟΣ ΡΟΔΙΑΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ» δηλώνει ρητά ότι διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα που οι πελάτες ή/και οι χρήστες της ιστοσελίδας έχουν γνωστοποιήσει και μόνον αυτά για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο για να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας ή/και για όσο χρονικό διάστημα διατηρείτε ενεργό τον λογαριασμό σας ως μέλος του «KOYKOS CLUB» και ως νόμιμος κάτοχος και μέλος της «KOYKOS MEMBER CARD», λαμβάνοντας υπόψη την ποσότητα, τη φύση και την ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων, τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε και τη δυνατότητα να πετύχουμε τους σκοπούς αυτούς με άλλα μέσα.

Στο μέτρο που κριθεί ευλόγως απαραίτητο, σε συμμόρφωση της επιχείρησής μας στις υποχρεώσεις και απαιτήσεις που απορρέουν από τον νόμο, είτε για την επίλυση διαφορών, είτε για την πρόληψη και τον εντοπισμό αξιόποινων ενεργειών, η επιχείρησή μας δικαιούται να διατηρήσει αποθηκευμένα τα προσωπικά σας δεδομένα, ακόμα και αν δεν είναι πλέον αναγκαίο για την παροχή των υπηρεσιών μας ή/και δεν παραμένει ενεργός ο λογαριασμός σας ως μέλος του «KOYKOS CLUB» και ως νόμιμος κάτοχος και μέλος της «KOYKOS MEMBER CARD».

Ειδικότερα διατηρούμε το μέρος εκείνων των προσωπικών δεδομένων που είναι απαραίτητα για την συμμόρφωση μας στις νομικές μας υποχρεώσεις και την ικανοποίηση των κρατήσεων σα και του λογαριασμού σας ως μελος του «KOYKOS CLUB» για πέντε (5) μετά τη λήξη της παροχής των υπηρεσιών στα επισιτιστικά τμήματα και το παραδοσιακό κατάλυμα της επιχείρησής μας ή μετά την απενεργοποίηση σας ως μέλος του «KOYKOS CLUB» σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ρητά αναφέρονται για την εγγραφή σας ή άλλως για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από άλλη νομοθεσία. Μόλις λάβουμε το αίτημά σας για διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων και εφόσον ισχύει ένας από τους κάτωθι αποκλειστικά αναφερόμενους και περιγραφόμενους λόγους (στην ενότητα ‘τα δικαιώματά σας’), θα τα διαγράψουμε με ασφάλεια το συντομότερο δυνατόν, κατά τρόπο που δεν θα επιτρέπει την επαναφορά ή αναδόμηση των στοιχείων που διαγράφησαν. Επίσης, με την πάροδο του χρόνου εξετάζουμε κατά πόσον μπορούμε να τα διατηρήσουμε ανώνυμα, ώστε να μην μπορούν πλέον να συσχετιστούν με εσάς ή/και να σας ταυτοποιήσουν. Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να τα χρησιμοποιήσουμε χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.

Τα δικαιώματά σας.

Έχετε μια σειρά δικαιωμάτων επί των προσωπικών σας δεδομένων-στοιχείων, που έχετε γνωστοποιήσει στην εταιρεία μας με την επωνυμία «ΚΟΥΚΟΣ ΡΟΔΟΣ Μ.Ι.Κ.Ε» , στα επισιτιστικά τμήματά της ,στο παραδοσιακό κατάλυμά της με τον διακριτικό τίτλο «ΚΟΥΚΟΣ ΡΟΔΙΑΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ», ως μέλος του «KOYKOS CLUB» και ως νόμιμος κάτοχος και μέλος της «KOYKOS MEMBER CARD».
Αναλυτικά:

• Το δικαίωμα να ενημερώνεστε για τον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας, διατήρησης και αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων από την επιχείρησή μας (δείτε τα παραπάνω!)

• Το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση ανά πάσα στιγμή στα προσωπικά δεδομένα, στοιχεία και πληροφορίες που εσείς οι ίδιοι έχετε γνωστοποιήσει στην επιχείρησή μας

• Το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε -σε περίπτωση που δεν είναι ακριβή- τα δεδομένα που η επιχείρησή μας διατηρεί για το άτομό σας και το δικαίωμα να τροποποιήσετε (μέσω του προσωπικού σας λογαριασμού -προφίλ-) κάθε στοιχείο που αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα

• Το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που η επιχείρησή μας διατηρεί για το άτομό σας. Στην περίπτωσή αυτή, η επιχείρησή μας υποχρεούται να διαγράψει τα δεδομένα σας, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, και θα το πράξει εφόσον ισχύει ένας από τους κάτωθι αποκλειστικά αναφερόμενους λόγους:

α) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν από την επιχείρησή μας ή υποβλήθηκαν κατ‘ άλλο τρόπο σε επεξεργασία,

β) ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων από την επιχείρησή μας και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία και στο μέτρο που δεν υπάρχει τέτοια νομική βάση,

γ) αντιτίθεστε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία

δ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα,

ε) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση βάσει του εθνικού και ενωσιακού δικαίου στο οποίο υπόκειται η επιχείρησή μας

στ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών απευθείας σε παιδί, όπως ειδικότερα αναφέρονται στο αρ. 8§1 του ΓΚΠΔ

• Το δικαίωμα να σταματήσετε να λαμβάνετε προωθητικά/διαφημιστικά μηνύματα από την επιχείρησή μας, είτε μέσω του προσωπικού σας λογαριασμού, είτε μέσω του συνδέσμου ο οποίος θα υπάρχει σε κάθε σχετικό email,sms που λαμβάνετε από την επιχείρησή μας

• Το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχετε παράσχει στην επιχείρησή μας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα).

Στην περίπτωση που ασκήσετε κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματά σας, θα χρειαστεί να μας δώσετε συγκεκριμένες πληροφορίες για το άτομό σας, ώστε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας, λαμβάνοντας έτσι ένα πρόσθετο μέτρο ασφαλείας, ώστε τα προσωπικά σας δεδομένα να μην αποκαλύπτονται σε κανένα άτομο που δεν έχει το δικαίωμα να τα λάβει.

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας, δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε κάποιο τέλος ή αμοιβή. Δεσμευόμαστε να ικανοποιήσουμε άμεσα το εκάστοτε αίτημα σας, εφόσον είναι εφικτό και νόμιμο.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από αυτά τα δικαιώματα, θα πρέπει να υποβάλετε ένα ηλεκτρονικό έντυπο αιτήματος στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@koukosrodos.com ή εναλλακτικά να επικοινωνήσετε ταχυδρομικώς με την επιχείρησή μας που εδρεύει στην Ρόδο και επί της συμβολής των οδών Μανδηλαρά αρ. 20-22 και Καθοπούλη αρ. 19 ,ΤΚ 85100.

Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα ως άνω αναφερόμενα δικαιώματά σας, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την λήψη του σχετικού αιτήματός σας. Σε κάθε περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε άμεσα είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και εφόσον πριν προσεγγίσετε την Αρχή Προστασίας Δεδομένων, επιχειρήσετε να επικοινωνήσετε με την επιχείρησή μας – χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επαφής που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας – με σκοπό να διαχειριστούμε τους προβληματισμούς σας, μπορείτε να προσφύγετε , εφόσον επιθυμείτε, και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ενότητα «KOYKOS CLUB» και κάτοχοι της κάρτας μέλους «ΚΟΥΚΟS MEMBER CARD».

Πληροφορίες από λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης (facebook), λογαριασμούς Google, λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), sms, ως μέλη του “KOYKOS CLUB” και κάτοχοι της κάρτας μέλους του «ΚΟΥΚΟS MEMBER CARD».

Πώς το χρησιμοποιούμε

• Κάνουμε τις εμπειρίες σας σε εμάς πιο προσωπικές και κοινωνικές

Γιατί;

• Για να γίνει ευκολότερο για την επιχείρησή μας να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, απολαμβάνοντας επιπρόσθετα τα προνόμια του “KOYKOS CLUB” .

• Για να απολαύσετε την καλύτερη δυνατή καταναλωτική εμπειρία και για να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί και να μας προτιμήσετε ξανά για την διαμονή και τις υπηρεσίες μας.

Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται κατά την εγγραφή σας στο”KOYKOS CLUB” για την απόκτηση της κάρτας μέλους «ΚΟΥΚΟS MEMBER CARD», υποβάλλονται σε επεξεργασία με τις προϋποθέσεις και τους σκοπούς που καθορίζονται τόσο στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου όσο και στους αναφερόμενους στο αντίστοιχο πεδίο όρους και προϋποθέσεις απόκτησης και χρήσης της . Έχετε τη δυνατότητα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία τους από εμάς και να διαγράψετε ανά πάσα στιγμή τα προσωπικά σας δεδομένα αποστέλλοντας μας αίτημα διαγραφής α) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλοντας το αίτημά σας στο info@koukosrodos.co , είτε β) επικοινωνώντας ταχυδρομικώς με την επιχείρησή μας που εδρεύει στην Ρόδο και επί της συμβολής των οδών Μανδηλαρά αρ. 20-22 και Καθοπούλη αρ. 19 ,ΤΚ 85100.

Ανήλικοι κάτω των 18 ετών δεν επιτρέπεται να δημιουργήσουν λογαριασμό και να γίνουν μέλη του “KOYKOS CLUB” . Σεβόμενοι την σημασία των προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων και την ανάγκη τήρησης επιπλέον εχεγγύων ασφαλείας, διαγράφουμε κάθε λογαριασμό που δημιουργήθηκε από ανήλικο/η κάτω των 18ετών αμέσως μόλις το εντοπίσουμε.

Cookies και παρακολούθηση ιστότοπου.

Χρησιμοποιούμε μια ποικιλία τεχνολογιών που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας info@koukosrodos.com και τις άλλες υπηρεσίες μας. Χρειαζόμαστε τα cookies για την αναγνώριση και εξουσιοδότησή σας καθόλη τη διάρκεια της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα μας. Τα cookies χρησιμεύουν επίσης για να παρακολουθούν τις προτιμήσεις των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Χρησιμοποιώντας τη σελίδα μας συμφωνείτε στο γεγονός ότι χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες με τους τρόπους που περιγράφονται σε αυτήν τη σελίδα.Σημειώνεται ότι διαγράφοντας τα cookies ή απενεργοποιώντας μελλοντικά cookies ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές ή λειτουργίες της ιστοσελίδας μας.

Tα cookies είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων που αποστέλλεται από ένα διακομιστή στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού ή σε μια κινητή συσκευή που είναι αποθηκευμένη στην προσωρινή μνήμη του browser σας ή σε μια κινητή συσκευή. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας ώστε να αποδέχεστε ή να απορρίπτετε τα cookies.

Οι τεχνολογίες παρακολούθησης έχουν δύο διαφορετικές διάρκειες ζωής που διαχωρίζουν τα cookies σε: α) συνεχή, πράγμα που σημαίνει ότι η ιστοσελίδα μας θυμάται ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας για την προβολή του ιστότοπου και έτσι σας αναγνωρίζει κάθε φορά που επιστρέφετε. Τα μόνιμα cookies αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησης ή την κινητή συσκευή σας, έως ότου επιλέξετε να τα διαγράψετε β) Cookies περιόδου σύνδεσης τα οποία είναι συγκεκριμένα για μια συγκεκριμένη επίσκεψη στον ιστότοπο, για τη μεταφορά πληροφοριών καθώς βλέπετε διαφορετικές σελίδες στην ιστοσελίδα μας, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να καταχωρίσετε ξανά πληροφορίες. Τα cookies περιόδου σύνδεσης λήγουν και διαγράφονται αυτομάτως όταν αφήνετε τον ιστότοπο ή κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης ιστού.
Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες οι οποίες θα επιτρέψουν στον οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη της ιστοσελίδας και επιπρόσθετα με την χρήση cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα και τα αρχεία του Η/Υ σας.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Τυχόν διαφορές που θα ανακύψουν από την εφαρμογή ή/και ερμηνεία των παρόντων όρων και με την προϋπόθεση ότι η φιλική/συμβιβαστική επίλυση αποβεί άκαρπη, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Ρόδου.